Welcome to the UNISON and the Welsh Labour Movement online exhibition. Immerse yourself in this unique history of UNISON Wales; discover new heroes and be inspired

Croeso i arddangosfa ar-lein UNSAIN a’r Mudiad Llafur Cymreig. Ymgollwch yn yr hanes unigryw hwn o UNSAIN Cymru; darganfod arwyr newydd a chael eich ysbrydoli

Exploring the tour

Click on the start arrow, wait for the scan to load and use the mouse to click, drag and move around.

Discover panels, walls and images up close by clicking on the circle tag points beside each exhibit.

Click on the grey tags to hear English and Welsh narrations for each section by historian Robert Griffiths.

You can hop between areas by using the circular icons on the floor, and by using the icons on the bottom left of the scan to choose view types.

To immerse yourself in the exhibition, click on the full screen icon in the bottom right-hand corner.

Archwilio’r daith

Cliciwch ar y saeth gychwyn, arhoswch i’r sgan lwytho a defnyddio’r llygoden i glicio, llusgo a symud o gwmpas. 

Darganfyddwch baneli, waliau a delweddau yn agos trwy glicio ar y pwyntiau tag cylch wrth ymyl pob arddangosyn.

Cliciwch ar y tagiau llwyd i glywed adroddiadau Cymraeg a Saesneg ar gyfer pob adran gan yr hanesydd Robert Griffiths.

Gallwch hopian rhwng ardaloedd trwy ddefnyddio’r eiconau crwn ar y llawr, a thrwy ddefnyddio’r eiconau ar waelod chwith y sgan i ddewis mathau o olwg.

Er mwyn ymgolli yn yr arddangosfa, cliciwch ar eicon y sgrin lawn yn y gornel dde isaf.